Vi har samlet sammen noen nyttige opplysninger på denne siden, men vi trenger mer! Hvis du har opplysninger, informasjon eller noe annet nyttig som du tror kunne passe inn på denne siden, ta kontakt med oss.

Fargekoder fra Asbjørn Meås, Fannrem

Serienummer for Trygg-motorer, Øveråsen motorfabrikk

Serienummer for Massey Harris

Motorer benyttet i massey harris traktorer fra 1938

Plugger benyttet i forskjellige traktormerker, ac og champion

Seriekoder International - Farmall - McCormick (Chicago, Illinois)

Seriekoder Oliver - Hart – Parr (Chicago, Illinois)

 

Takk til våre støttespillere:

AK Maskiner, Fannrem
Fylkets Fellesvaskeri, Lensvik
Norgesfor Orkla
Coop Lensvik
Orkdal Sparebank
Midt-Norsk Fôr AL
Lensvik Kro & Catering